สพม.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน/พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 26/2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จากนั้นทีมบริหารได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562