สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามการประเมิน คัดกรองการอ่านออก – เขียนได้ โรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 25  มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1  ออกติดตามการประเมิน คัดกรองการอ่านออก – เขียนได้ ตามโครงการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งเป็นนโยบาย สพฐ.และตามนโยบาย ผอ.สพป.นค.1  ณ  โรงเรียนในสังกัดอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นำโดยดร.ฉวีวรรณ  โยคิน นางจารุวรรณ  คำใบ นางสาววิไลพร  พรมศรีและนางสาวธัญวลัย  ไพศาลอนันต์  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 บ้านแก้งใหม่ และโรงเรียนบ้านผาตั้ง ทั้งนี้  คณะศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการทดสอบเด็กนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ครูผู้สอน อีกด้วย