สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันพุธที่ 26  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 บริเวณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  หลังกิจกรรมเคารพธงชาติโดยมีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกัน