สพป.พ.3ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยเขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยเขตพื้นที่ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก