สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟ “กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลำพูน” ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมสภากาแฟเป็นประจำทุกเดือน โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจในจังหวัดร่วมกันเวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในประจำเดือนตุลาคม 2561 กระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารได้แก่ นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกลาโหม วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกลาโหม กล่าวพบปะ การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มารับตำแหน่งใหม่ พิธีส่งมอบถ้วยกาแฟให้เจ้าภาพหน่วยงานต่อไปซึ่งได้แก่กระทรวงแรงงาน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจในจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน