สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ทั้งนี้นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้แจ้งข้อราชการพร้อม พบปะเจ้าหน้าที่ทุกคนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด พร้อมนโยบายข

องสพฐ.ตามที่ได้เข้าร่วมประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ในวัน เสาร์ –อาทิตย์ที่ผ่านมา