ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมคณะให้การต้อนรับนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ ในการมาตรวจราชการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ ในการมาตรวจเยี่ยม และรับทราบผลการบริหารจัดการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งท่านได้ในคำแนะนำ ในการบริหารงานให้กับผู้เข้าร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒