สพม.37 จัดประชุมการบริหารอัตรากำลัง

+++นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 และการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพม.37 โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37