จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.2

วันที่ 28 มิถุนายน 2562*** ณ ห้องประชุม ดี (สพป.จันทบุรี เขต 2) นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายภิญโญ อิ่มอุไร นายภาณพ แจ้งพลอย รองผู้อำนวยการฯ และคณะข้าราชการ 🥰ได้ให้การต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งนำคณะข้าราชการฯ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (Green Office) และวัฒนธรรมองค์การ