สพม.3 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ตลอดจนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคารเมนสเตเดี้ยม) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 – 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่าหนึ่งพันคน