สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางดารณี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)