สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จัดงาน “วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒”

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จัดงาน “วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒” วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พิธีวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เปิดเผยว่า วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ฉะนั้นคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ถือเอาวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การที่พระองค์ท่านได้ทรงนำเอากิจการของลูกเสือมาเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ในอันที่จะนำเอาวิชาการและความรู้จากกระบวนการของลูกเสือ มาฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญอดทน เสียสละ มิวินัย มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กิจการของลูกเสือได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ สำหรับปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ สู่สายตาประชาชน สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี ลูกเสือชาวบ้าน โรงเรียนเอกชน ลูกเสือ กกต. สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี และ สมาคมสโมสรลูกเสือ เสือเมืองสิงห์ มาร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน