เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานกิจกรรมลูกเสือ

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมร่วมสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน

ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

อัจฉรา ข่าว