พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๒  จังหวัดนครราชสีมา 

วันจันทร์ที่    กรกฎาคม  ๒๕๖๒    นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๒  จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี  นาย
พิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวรายงานฯ
ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  (อ่างห้วยยาง)    การชุมนุมในวันนี้  มีผู้เข้าร่วมพิธี  ประกอบด้วย  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  ลุูกเสือชาวบ้าน  และผู้มีเกียรติ  จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท