สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม “น้อมนำทำดี” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม “น้อมนำทำดี” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  ศาลาวัดจอมมณี  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จำนวน  219 คน