กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบหมายให้นายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตค  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวภัทราพร  ลายจุด นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ