สพป.ชัยนาท ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น  และรับทราบนโยบายในการปฏิบัติราชการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) โดย นายสุพจน์  วังบุญ ผอ.รร.บ้านสะพานหิน หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมงเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ