คณะลูกเสือ สพท.สระบุรี เขต ๒ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คณะลูกเสือ สพท.สระบุรี เขต ๒ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงาน ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒