ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 : นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี