สพป.ยล.3พร้อมประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 6 ศูนย์ร่วมเป็นเกียรติงานวันครูศึกษาธิการอำเภอฮูลูเปรัค ปท.มาเลเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอัยเยอร์เวง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายะรม ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารคีรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวงข้าว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอราวัณ และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอฮูลูเปรัค ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป โดบมี ดาโต๊ะ ไซนัลฟัดซี บิน ปาฮารูดดีน ที่ปรึกษามุขมนตรีแห่งรัฐเปรัค  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมกองพัน 18 PGA เปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้กล่าวว่า ในการเข้าร่วมงานวันครูของอำเภอฮูลูเปรัค ประเทศมาเลเซีย ครั้งนี้ ได้เห็นรูปแบบการจัดการงานและการให้ความสำคัญกับครูในการของการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เกษียณที่มาเป็นแบบอย่างให้กับครูรุ่นใหม่ พร้อมทั้งได้พูดคุยในประเด็นการแลกเปลี่ยนนักเรียน วัฒนธรรม และศึกษาดูงานด้านวิชาการ ต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ พิมพ์ชนก ภาพ