สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ และให้การบริหารการจัดสอบ O-NET และ I-NET ในปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ในฐานะคณะทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์สอบ) พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ และนายอิสมาแอ มามะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ และให้การบริหารการจัดสอบ O-NET และ I-NET ในปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสุคนธา AB ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา