สพม.33 (สุรินทร์) ร่วมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 117 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 พร้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนสุรินทร์ร่วมนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

จากนั้น เวลา 08.15 น.  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในเวลา 19.00 น. จะได้ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมพระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยที่วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เป็นวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการปกครองการบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ พสกนิกรชาวไทยจึงน้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และในปี 2453 ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้