ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. : นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมต่อไป โดยมีนายวิชัย นาคสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา