ติดตามการดำเนินงานโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มอบหมายให้นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับคณะผู้แทนจาก สำนักติดตามฯ สพฐ. และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามการดำเนินงานโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และร่วมหารือพูดคุยแลกเปลี่ยน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในโอกาสนี้ด้วย