ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะฝ่ายพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 101 ปี พระอาจารย์ทิม วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี