ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  ครั้งที่  ๑๗  ประจำปี  ๒๕๖๒  ระดับจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์    ระดับภาค   วันที่ ๑๗-๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒    ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา