สปพ.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี

 

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี นำโดยนายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมคณะข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ โดมอเนกประสงค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และจะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นการแสดงพลัง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบไป