สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

วันศุกร์ที่ 5  กรกฎาคม  2562  เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำคณะรองผู้อำนวยการ สพป.นค.1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1  จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี  ด้วยวันที่ 7  กรกฎาคม 2562 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นโอกาสอันดีที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน ในโอกาสนี้ สพป.หนองคาย เขต 1 ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์