สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(Teleconference) เรื่อง “การชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Teleconference) เรื่อง “การชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนั้น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ เน้นย้ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครบถ้วนทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)