สพม.37 จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ (จ.แพร่)

+++นายปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 16 โรงเรียนๆ ละ 1 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37