สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนเอกชน คณะลูกเสือชาวบ้าน และข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรึกลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ มีขบวนเชิญธง อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดลพบุรี เข้าสู่บริเวณพิธี และประธานฯ เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และขึ้นแท่นรับรายงาน โดยมีผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานกิจการลูกเสือประจำปี และผู้บังคับขบวนสวนสนาม นำลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตามลำดับ และรับโอวาทจากผู้อำนวยการลูกเสือกจังหวัดลพบุรี และผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือสวนสนาม” ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)