สพป.ลำปาง เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม  2562   นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี ณ สพป.ลำปาง เขต 1 กิจกรรมประกอบด้วยการรับชมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  จาก สพฐ. โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และพิธีการทางศาสนาการบรรยายธรรมะ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตอาสาในองค์กร” โดยพระมหาอดิสรณ์ อคควุฑโฒ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณถนนพหลโยธินบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ในการนี้ได้รับความร่วมมือ จากเทศบาลเมืองพิชัย และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าวข้างต้น