สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  สพป.ชัยนาท นำโดย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ รวมพลังชาว สพป.ชัยนาท สวมใส่เสื้อสีเหลือง ช่วยกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานให้สะอาด สวยงามและน่าอยู่ ในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 16 ปี นับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เป็นพลังขับเคลื่อนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท