สพป.สระบุรี เขต ๒ ติดตามรับชม “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ  “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า..่ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ เพื่อรับนโยบายและความเคลื่อนไหว โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิาการ กพฐ. จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๒ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามภารกิจงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี