สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน ปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน ปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธี   “วันปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง เป็นประธาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อาราธนาศีล รับศีล ถวายปัจจัยไทยธรรม ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพวงมาลา ถวายบังคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน มวลชน ณ บริเวณพิธีที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์