สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น”

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการ สพป.นค.1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี  ในโอกาสนี้ นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวต้อนรับนักกีฬาปั่นจักรยานในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ดร.อนันต์  พันนึก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังกล่าว  โครงการ “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น”เป็นหนึ่งในโครงการดีๆที่ดำเนินจัดขึ้นตามนโยบาย ผอ.สพป.นค.1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรในการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยต่างๆ อีกทั้งเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจพร้อมยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน สำหรับการปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหมด 700 คน