ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย ลำดับที่ ๑ – ๓ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จำนวน ๒๓ คน และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562  ก่อนเริ่มประชุมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒   ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑..
****ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/open…