บุคลากร สพม.37 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

+++วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 2562 เวลา 08.15 น. ดร.ปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และแจ้งข้อราชการต่างๆ เป็นประจำทุกวันจันทร์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37