ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก

+++ดร.ปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู และเพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน