สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

5 กรกฎาคม 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี โดยมีท่านผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปบริเวณซุ้มพระ ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 16 รูป และพระสงฆ์สัมโมทนียกถา หัวข้อ การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)