รองเลขา กพฐ.ลงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

เช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาฯ กพฐ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 10 โรง จากนั้นจึงขอตัวออกจากที่ประชุมลงเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนเก อ.ท่าแพ ซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนนำร่อง เข้าพบปะประชุมครูและผู้ปกครอง เที่ยงกว่าออกจากโรงเรียนบ้านควนเก ไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องและคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ รีสอร์ทชุมชนพญาบังสา ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล ก่อนเดินทางไปราชการต่อที่จังหวัดสงขลา

ชอบคุณภาพข่าว

chirawadee pathan