สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีรำบรมราชาภิเษกมหากษัตรา บูชาศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม  2562 เวลา 18.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกัน “รำบรมราชาภิเษกมหากษัตรา บูชาศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย” ที่บริเวณศาลหลักเมือง และบริเวณถนนโดยรอบศาลหลักเมืองหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน   ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย ก่อสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า คหบดี และประชาชนชาวหนองคาย เพื่อเป็น    ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคี โดยเริ่มทำพิธีพลีไม้   เสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ ฤกษ์เวลา 9 นาฬิกา 39 นาที และเริ่มก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง ฤกษ์เวลา 9 นาฬิกา 19 นาที แล้วเสร็จบริบูรณ์ และมีพระราชพิธีสมโภชน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 ตรงกับวันขึ้น  9 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งในครั้งนั้นยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ ได้เสด็จมาในพิธีเปิด และทรงเจิมศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย นำมาซึ่งความปลื้มปิติ ให้กับพสกนิกร   ทุกหมู่เหล่า ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด   เนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคายครบรอบ 20 ปี ของการทำพิธีพลีไม้เสาหลักเมืองในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวจังหวัดหนองคายจึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรม“รำบรมราชาภิเษกมหากษัตรา บูชาศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย” ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีประชาชนจากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดหนองคาย ข้าราชการ เหล่ากาชาด นักเรียนนักศึกษา นักธุรกิจ ในจังหวัดหนองคายร่วมพิธี จำนวนกว่า 2 หมื่นคน