สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและข่าว สพฐ.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2 561 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก