ผอ.สพม.10 เดินทางมารับตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เดินทางมารับตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้นำคณะเดินทางมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ได้เดินทางไปรายงานตัวต่อท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี