สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น.  นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 และรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมข้าราชการที่ได้รับมอบหมายแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี และบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนำคณะข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 ไตร กรวดน้ำอนุโมทนา และได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้ร่วมพิธีทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 57 รูป จากนั้น เวลา 08.30 น. ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และช่วงค่ำ เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเวลา 57 วินาที เป็นอันเสร็จพิธี ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

น.ส. โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)