ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดปัตตานี ( Pattani Smart City)

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดปัตตานี ( Pattani Smart City) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เพื่อรวบรวมประเด็นการพัฒนาและหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสินธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้