สพป.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำคณะบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ร่วมเดินออกกำลังกาย ตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean) รอบอาคาร สพป.สิงห์บุรี หลังจากนั้น ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมคลองชลประทานและบริเวณริมถนน ด้านหน้าอาคาร สพป.สิงห์บุรี จนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงบุ้งกี๋ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามกลุ่มของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด “สิงห์บุรี น่าอยู่ บ้านเมืองสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงาน เพื่อบริการประชาชน และเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง โดยให้ส่วนราชการ ออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง-ปั่น (ตามอัธยาศัย) และทำความสะอาดในทุกวันพุธของสัปดาห์