อุตรดิตถ์ เขต 1 Big Cleaning Day “อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562  เวลา 15.09 น. นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณถนนหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งในอาคารและรอบๆบริเวณ สำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย  ตามโครงการบ้านสวย  เมืองงาม “อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 และเป็นการดำเนินการบริหารการจัดการขยะ โดยพร้อมเพรียงกัน