เลขาธิการ กพฐ.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67พรรษาและในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา ณสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี