ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ให้ร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำงานบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น จำหน่ายสินค้าราคาถูก บริการตรวจสุขภาพ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่   แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร มอบเครื่องอุปโภค  บริโภค  ชุดนักเรียน  และมอบทุนการศึกษา    โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน